Dit is het privacy beleid van Lis Labels. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website www.lislabels.com en de diensten die wij aanbieden. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke gegevens wij gebruiken. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, wanneer dit nodig is voor het verlenen van een dienst en wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens met niemand anders delen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. 

Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen wij dat u een ouder of voogd informeert over het privacy beleid en de algemene voorwaarden van Lis Labels en dat u hun toestemming voor het privacy beleid nodig heeft voordat u zich registreert of een bestelling plaatst bij Lis Labels. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat wij:

• duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
• onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
• u eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen voor inzage, correctie of verwijdering. 

LisLabels is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij op onze website www.lislabels.com uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan ze zorgvuldig en regelmatig te lezen, aangezien we dit van tijd tot tijd kunnen wijzigen. 

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen 

Bij het gebruik van onze website www.lislabels.com en/of het gebruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen.
LisLabels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lis Labels, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website zelf aan Lis Labels verstrekt. Wij gebruiken dit om onze website te optimaliseren en om u een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden: 

 • Naam(voor- en achternaam)
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Facturatieadres
 • Betalingsdetails
 • Bestelgeschiedenis
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of schriftelijk, of door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres 

Registratie 

Voor bepaalde onderdelen van onze website dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de via de door u gekozen gebruikersnaam de door u verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren, zodat u niet iedere keer uw persoonsgegevens hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld voor het verwerken en bezorgen van uw bestellingen) of indien dit wettelijk verplicht is.

Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten. 

Dit omvat wettige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, acties om schade door fraude op te sporen of te voorkomen, of acties om de veiligheid van ons netwerk en onze website te waarborgen.

Bestelling 

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze te verwerken. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer hierover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame

Naast de informatie op onze website kunnen wij u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten: per e-mail en via social media. 

Wij delen uw gegevens met derden die een rol spelen bij het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het verwerken en bezorgen van uw online bestellingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met andere door ons ingeschakelde partijen om onze dienstverlening te verbeteren, om beter te voldoen aan de behoeften van onze bezoekers en om onze marketingactiviteiten te verbeteren. 

Nieuwsbrief 

Wij sturen u onze nieuwsbrieven alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven door uw e-mailadres in te vullen. Onze nieuwsbrieven kunnen relevante informatie of leuke kortingen bevatten. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven. Onze nieuwsbrieven bevatten een geautomatiseerde op-out link waarmee u zich kunt afmelden. 

Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

Advertenties 

Onze website kan advertenties tonen. 

Openbaarmaking aan andere bedrijven of instellingen 

Lis Labels is gebonden aan de Nederlandse wetgeving met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met dienstverleners en derde partijen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen die een rol spelen bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld voor het verwerken en correct verzenden van uw bestellingen of voor het afhandelen van uw betaling. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met andere door ons ingeschakelde partijen om onze dienstverlening en onze marketingactiviteiten te verbeteren. 

Wij kunnen uw gegevens overdragen buiten de Europese Unie (EU), als een van onze gegevensverwerkers zich buiten de EU bevindt. 

Wij behandelen alle verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorg. Wij delen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverleningen/of het marketingdoel met onze partners. Zij zullen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. 

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen voor andere doeleinden dan de hierboven, genoemde fraudepreventie en juridische doeleinden.

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u onder Cookies op onze website www.lislabels.com 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

LisLabels bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Nadat u uw gegevens met ons heeft gedeeld, heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te anonimiseren als de wet dit toelaat.
Wij zullen uw gegevens na een bepaalde periode automatisch verwijderen, tenzij u ons opnieuw toestemming geeft om deze gegevens te bewaren en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. Indien langere wettelijke bewaartermijnen gelden, gelden de wettelijke bewaartermijnen. 

Bescherming van uw persoonsgegevens 

Wij willen niet dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Daarom willen wij uw persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, openbaarmaking, wijziging, gebruik of vernietiging.
Wij maken gebruik van Secure netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL)technologie of een technologie die hierop lijkt. Alleen personen die de gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de gegevens. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij hebben geen controle over hoe deze derden uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Wij raden altijd aan om het privacy beleid en de algemene voorwaarden van deze derden op hun websites te bekijken voordat u deze websites gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de algemene voorwaarden van deze derde partijen. 

Rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens 

U kunt ons altijd een verzoek sturen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt deze persoonsgegevens inzien, corrigeren,verwijderen of bijwerken. Ook kunt u ons een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens sturen of ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt uw toestemming altijd intrekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd. 

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

LisLabels helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een​​ klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingenin ons privacy beleid 

LisLabels kan dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen. Controleer ons privacy beleid regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u onze website blijft gebruiken,betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. 

Vragen over ons privacy beleid 

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid of over toegang tot en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail op: service@lislabels.com