Garantiedisclaimer

Alle informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en over het algemeen de elementen en materialen die u zult vinden op onze website www.lislabels.com worden alleen vermeld voor promotie- en reclamedoeleinden. U mag deze elementen en materialen alleen downloaden of kopiëren voor privé- en persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Lis Labels geeft geen garanties over het niet aanwezig zijn van schadelijke programma's. Lis Labels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, wordt veroorzaakt door of gerelateerd is aan het gebruik van onze website www.lislabels.com. Lis Labels stelt niet en garandeert niet dat de informatie op onze website www.lislabels.com accuraat en volledig is. Lis Labels behoudt zicht het recht om op www.lislabels.com eventuele wijzigingen met directe ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Kennisgeving van auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Onze website www.lislabels.com bevat informatie, afbeeldingen, foto's, logo's, video, muziek, handelsmerken, producten, advertenties enz. die het exclusieve eigendom zijn en zullen blijven van Lis Labels. Dit genoemde materiaal is beschermd tegen onrechtmatig gebruik door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Geen enkel recht op, aanspraak op en/of belang in materiaal of software kan worden geacht aan u te zijn toegewezen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren. Het is niet toegestaan om dergelijke informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en in het algemeen elementen en materialen op onze website www.lislabels.com geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te distribueren, te publiceren, te verzenden, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verkopen (met uitzondering van privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik).