Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die onder deze Algemene Voorwaarden en onder deze voorwaarde vallen, is Nederlands recht en jurisdictie van toepassing. In geval van vertaling of uitleg van de inhoud van Lis Labels haar website, blijven de Nederlandse versie van de tekst op deze website en deze Algemene Voorwaarden bepalend.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Lis Labels en de consument, waarbij Lis Labels deze voorwaarden zal toepassen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien artikelen bij Lis Labels worden besteld, aanvaardt de koper automatisch het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Bestellingen

Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de consument direct een e-mail om de details van de bestelling en de totale kosten die aan de bestelling zijn verbonden te bevestigen. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling door de consument verzonden. In het geval van een technische storing, die valt onder de categorie van omstandigheden buiten Lis Labels haar controle, zal een bestelling zo spoedig mogelijk worden verzonden. Lis Labels zal de consument naar behoren op de hoogte houden van de status van de bestelling. Wij streven ernaar om onze website (www.lislabels.com) zo actueel mogelijk te houden. De mogelijkheid blijft echter bestaan ​​dat een bepaald product niet meer leverbaar is, in dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de consument.

Een product moet binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bij de consument worden afgeleverd. Indien Lis Labels hier niet aan voldoet, mag de consument de bestellingsovereenkomst onmiddellijk verbreken. Dit is echter niet mogelijk indien de betrokken partijen vooraf een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.

 1. Prijzen en betaling

Alle prijzen vermeld op Lis Labels haar website zijn in Euro’s en inclusief BTW. Consumenten kunnen op veel verschillende manieren elektronisch betalen aan Lis Labels. De verschillende betaalwijzen staan ​​op de website aangegeven onder de titel “Betaling”. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra Lis Labels de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Lis Labels zal de verzendkosten toevoegen aan de factuur van de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten vindt u onder de titel: “Verzenden”.

 1. Levering

De levertijd is indicatief en dus niet gegarandeerd. De uiteindelijke levertijd zal echter niet meer bedragen dan één week van de aangegeven levertijd, behoudens gevallen van 'overmacht'. De bestelling wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling verwerkt en verzonden. Lis Labels kan niet aansprakelijk worden gesteld als de post de bestelling niet op tijd bij de consument kan bezorgen.

 1. Retourneren

Lis Labels wil dat je blij bent met je item(s).

Artikelen moeten binnen 14 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd. Retourneer alle artikelen in de originele verpakking en met de originele hangtags en labels. Lis Labels accepteert geen artikelen die op enigerlei wijze zijn gewassen, bevlekt, beschadigd of gewijzigd. Artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden geretourneerd aan de afzender, minus de verzendkosten voor het retourneren van de artikelen.

Wij ruilen momenteel geen artikel(en) om. Als je een andere maat, product of kleur nodig hebt, stuur dan jouw artikel(en) naar ons terug zoals beschreven om jouw terugbetaling te ontvangen en plaats online jouw nieuwe bestelling.

Alle retourzendingen dienen vergezeld te gaan van onze retourformulieren met het ordernummer en de reden van retournering. Als wij jouw retourzending niet kunnen identificeren, is het mogelijk dat restitutie niet mogelijk is. Zodra wij jouw geretourneerde pakket in goede orde hebben ontvangen, sturen wij je een bevestigingsmail van jouw retourzending. Wij zullen de terugbetaling zo snel mogelijk bijschrijven op jouw oorspronkelijke betaalmethode. Het kan tot 14 dagen duren voordat het teruggestorte bedrag op jouw bankrekening staat.

Wij raden aan om jouw retourzending met traceerbare post te verzenden, dus bewaar jouw track & trace-bewijs om jouw bestelling te volgen. Wij vergoeden de verzendkosten niet; deze zijn voor eigen rekening van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten tijdens het transport. Deze verloren en beschadigde pakketten worden niet terugbetaald. Houd er rekening mee dat wij voor internationale bestellingen (buiten de Europese Unie) ook niet verantwoordelijk zijn voor extra kosten zoals btw en invoerrechten.

Als Lis Labels het verkeerde artikel heeft verzonden of als het artikel bij aankomst defect blijkt te zijn, meld dit dan binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan Lis Labels. In dit geval zullen wij de verzendkosten van de retourzending terugbetalen en je de nieuwe en correcte artikelen zo snel mogelijk toesturen als de voorraad beschikbaar is.

Ons retouradres is:

Lis Labels (Retour)
Vogelkersberg 14-B
3755 BN EEMNES
Nederland 

Meer informatie over ons retourbeleid vindt u onder de titel: “Retourbeleid”.

 1. Eigendomsoverdracht

De eigendom van koopwaar gaat pas over als aan de daarmee samenhangende verplichtingen van de koper is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht, dat wil zeggen op het moment van levering van de artikelen, gaat de productaansprakelijkheid over op de koper.

 1. Geld-terug-garantie

Als de consument, om welke reden dan ook, het artikel niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht het artikel binnen veertien werkdagen na ontvangst van het artikel aan Lis Labels te retourneren. De consument dient Lis Labels eerst schriftelijk via e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen en dient alle door Lis Labels gestelde nadere retourvoorwaarden en instructies op te volgen. Deze garantie komt te vervallen indien het artikel is gewassen, of indien de consument heeft getracht het artikel op enigerlei wijze te herstellen of te wijzigen. Retourartikelen worden alleen geaccepteerd als deze in de originele, onbeschadigde verpakking worden verzonden en de labels nog aan de koopwaar zijn bevestigd. Bovendien komen de verzendkosten van de geretourneerde goederen volledig voor rekening van de consument. Lis Labels vergoedt in geen geval de verzendkosten van geretourneerde goederen. Indien de retourinstructies nauwkeurig zijn gevolgd, vergoedt Lis Labels het/de geretourneerde artikel(en) binnen veertien dagen na ontvangst aan de consument.

 1. Vragen/ Klachten

In het geval van vragen of klachten over een van onze producten of procedures, gelieve ons per e-mail (service@lislabels.com) te informeren. U ontvangt binnen vijf werkdagen een antwoord.

 1. Privacy

Lis Labels vindt het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van de consument met de grootste zorg en veiligheid wordt behandeld. Lis Labels zal de persoonlijke gegevens van de consument niet aan derden verstrekken, behalve wanneer deze gegevens nodig zijn voor de bezorging van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft Lis Labels de naam, factuur- en afleveradressen en betaalgegevens van de consument nodig om een ​​bestelling te kunnen verwerken. De betalingsgegevens worden alleen gebruikt om het betalingsproces af te ronden. Als de consument zich abonneert op onze nieuwsbrief of RSS, worden zijn persoonlijke gegevens gebruikt om hem op de hoogte te houden van wijzigingen in ons assortiment, speciale aanbiedingen, websiteverbeteringen en andere relevante informatie met betrekking tot Lis Labels. Voor statistische doeleinden worden registraties van websitebezoeken bijgehouden. Gegevens over het aantal bezoekers en de bezoekersfrequentie van onze website worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze algemene informatie is echter anoniem en niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

 1. Aansprakelijkheid

Alle artikelen in het assortiment van Lis Labels zijn met de grootste zorg geproduceerd. Lis Labels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, fysiek, materieel of immaterieel, die kan worden veroorzaakt door het niet goed functioneren of verkeerd gebruiken van de door Lis Labels verkochte artikelen en/of het losraken van materialen of accessoires. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Lis Labels kan echter de mogelijkheid van fouten of onvolledigheden in de informatie op deze website niet uitsluiten. Lis Labels kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Lis Labels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor type- of drukfouten die een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen communiceren. Lis Labels zal in dat geval de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen. De werkelijke kleur van de producten kan afwijken van de kleuren op de computerschermen. Lis Labels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen.

Bepaalde links op de website kunnen toegang geven tot websites en informatie die door derden wordt geëxploiteerd en onderhouden. Lis Labels heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 1. Overmacht

Ondanks alle andere gevestigde wettelijke rechten, is Lis Labels gerechtigd, naar eigen keuze, in geval van overmacht, uw bestelling te annuleren, of de koopovereenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst, door de klant schriftelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, tenzij dit gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 1. Auteursrecht

Alle informatie op Lis Labels haar websites is auteursrechtelijk beschermd. Het is illegaal om informatie van Lis Labels haar website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van Lis Labels haar website kunnen geen rechten doen gelden met betrekking tot de informatie op de website. Geen van de tekst of afbeeldingen van Lis Labels haar websites mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopieën, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

 1. Aanvaarding Algemene Voorwaarden

Alle websitegebruikers moeten op de hoogte zijn van en akkoord gaan met alle bovenstaande Algemene Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij Lis Labels gaat de consument automatisch akkoord met al onze Algemene Voorwaarden. Lis Labels haar klantgegevens worden automatisch opgeslagen in onze klantenlijst en ontvangen onze nieuwsbrief.